Browsing: Atom Cmcafe

IDOLS

อะตอม Cmcafe เปิดช่อง YouTube ในชื่อ SayAtom เล่าไลฟ์สไตล์ในแบบเฉพาะตัว

อะตอม อภิชญา กำเนิดศิริกุล ศิลปินไอดอลสมาชิกวง Cheesy Pie แห่งค่าย Cm Cafe สาวน้อยมากความสามารถที่มีประสบการณ์ตั้งแต่การเต้น Cover Dance มาจนถึงการเป็นศิลปินในสังกัดค่าย Cm Cafe มาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแล้ว