Browsing: CGM48

CGM48

Application iAM48 อัพเดตเมมเบอร์CGM48แล้ววันนี้

Roadshow BNK48 7th single 77ดินแดนแสนวิเศษ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเซอไพรส์First PerformancesของCGM48 และได้มีการประกาศกิจกรรมต่างๆของวง วันนี้Application iAM48อัพเดตเมมเบอร์CGM48ให้สามารถเข้าชมได้แล้ว

CGM48

เปิดตัว CGM48 สุดอลังการพร้อมประกาศที่สำคัญมากมาย

ในวันนี้ที่ได้มีการเดินสาย Road Show ของ BNK48 ในซิงเกิ้ล 77 ดินแดนแสนวิเศษ ซึ่งในสัปดาห์นี้ได้จัดขึ้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยได้มีการจัดเวทีการแสดงใหญ่ขึ้นบริเวณลานของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต

CGM48

สรุปสาระสำคัญ และเปิดตัวแล้วโฉมหน้าสมาชิก CGM48 ทั้ง 25 คน ในงาน CGM48 WE TALK TO YOU BY CGM48 SHIHAININ & CAPTAIN เจ้า ~

ในวันนี้ 26 ตุลาคม 2019 ได้มีการจัดงาน CGM48 WE TALK TO YOU BY CGM48 SHIHAININ & CAPTAIN เจ้า ~ ขึ้นที่ห้าง CentralPlaza Chiangmai Airport แน่นอนว่าไฮไลท์สำคัญของงานก่อนหน้าที่งานจะเริ่มนั้น ไม่มีใครรู้ว่าจะมีการเปิดตัวน้องๆ เมมเบอร์ของ CGM48 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจนเป็นสมาชิกในรอบสุดท้ายแล้ว