Browsing: Wisdom

IDOLS

เริ่มต้นแล้ว! งาน “IDOL Market” พบเจอไอดอลหลากหลายวงในรูปแบบใกล้ชิดและอบอุ่น

เริ่มแล้ววันแรก วันนี้ (3 ตุลาคม) กับงาน IDOL Market ครั้งที่ 1 หรือ จะเรียกว่าเป็นงาน IDOL Expo ครั้งที่ 2.5 ก็ว่าได้ กับการจัดงานรวมพลไอดอลไทยมากมายหลายวง โดยในครั้งนี้ก็ยังจัดที่บริการหน้าฮอล 98 ไบเทค บางนา เช่นเดิม