Browsing: NinkSweat16

Sweat16

Nink Sweat16 ประกาศยุติการเป็นไอดอลวง Sweat16

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประกาศช็อกแฟนคลับเลยก็ว่าได้ เพราะได้มีการประกาศจากทาง Sweat16 Official ถึงการขอยุติบทบาทไอดอลของเมมเบอร์วง Sweat16 อีกหนึ่งคน คือ นิ้ง พิชชาภา กันตพิชญาธร โดยนิ้งจะขึ้นแสดงในฐานะวง Sweat16 เป็นครั้งสุดท้ายในงาน IDOL Connect เล่นอะไรกัน ในวันที่ 29 มีนาคม เป็นงานสุดท้าย