Browsing: cgm48

CGM48

สรุปสาระสำคัญ และเปิดตัวแล้วโฉมหน้าสมาชิก CGM48 ทั้ง 25 คน ในงาน CGM48 WE TALK TO YOU BY CGM48 SHIHAININ & CAPTAIN เจ้า ~

ในวันนี้ 26 ตุลาคม 2019 ได้มีการจัดงาน CGM48 WE TALK TO YOU BY CGM48 SHIHAININ & CAPTAIN เจ้า ~ ขึ้นที่ห้าง CentralPlaza Chiangmai Airport แน่นอนว่าไฮไลท์สำคัญของงานก่อนหน้าที่งานจะเริ่มนั้น ไม่มีใครรู้ว่าจะมีการเปิดตัวน้องๆ เมมเบอร์ของ CGM48 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจนเป็นสมาชิกในรอบสุดท้ายแล้ว

BNK48

จากลาเพื่อก้าวเดินต่อไป

” 27 สิงหาคม 2562 ณ BNK48 THE CAMPUS เดอะมอลล์บางกะปิ เป็นอีกหนึ่งวันที่น่าใจหายของเหล่าโอตะ BNK48 เพราะเป็นวันที่จัดสเตจอำลาครั้งสุดท้ายของรินะเเละออมในฐานะสมาชิกของ BNK48 ก่อนที่จะย้ายไปเป็นสมาชิกของ CGM48 ที่จังหวัดเชียงใหม่กับตำเเหน่งชิไฮนินเเละกัปตันวง “