Zenkiri x Maidreamin

ประกาศอีเว้นท์พิเศษ
Zenkiri x Maidreamin

อีเว้นท์จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 กันยายนนี้
ณ Maidreamin ชั้น 7 ศูนย์การค้า MBK
เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00-21.00น.

ซึ่งเมมเบอร์ทั้ง 5คนจะใส่ชุดเมดสำหรับการแสดงไลฟ์และเชกิกับนายท่านทุกคนค่ะ‼️

โดยการเชกิ จะแบ่งเมมเบอร์ออกเป็น2กลุ่ม

กลุ่มแรก
ไอริ มิโฮชิ ฮานาโกะ
เชกิเวลา : 17.00-18.20

กลุ่มที่สอง
มิซากะ ซูซุ
เชกิ : 18.40-20.00

การแสดง : 18.20-18.30
กรุ๊ปช็อต : 18.30-18.40

บัตรเชกิในงานจะเป็นบัตรพิเศษ 400บาทค่ะ
วิธีการใช้งานคือ สามารถเลือกได้ 1จาก4อย่างต่อไปนี้
•ถ่ายเชกิกับเมมเบอร์1คน(มีลายเซ็น) + พูดคุย
•ถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือกับเมมเบอร์1คน + พูดคุย
•ถ่ายเชกิแบบกรุ๊ปช็อต(มีลายเซ็น)
•ถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือแบบกรุ๊ปช็อต

กติกาเข้าร่วมต่างๆ เป็นไปตามกติกาของทางร้าน Maidreamin ค่ะ

หากนายท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามทางเพจได้เลยค่ะ

อย่าลืมมาหาพวกเรากันนะคะ
นายท่าน?

September 13 @ 17:00
17:00 — 20:00 (3h)

Bangkok & Region

Zenkiri