WISHDOM The DEBUT : THE Wisher’s Seminar

ขอเชิญ The Wisher ทุกท่าน เข้าร่วมเป็นพยานในงานครั้งใหญ่ที่สุด ตั้งแต่ WISHDOM เคยจัดมา

“WISHDOM The DEBUT : THE Wisher’s Seminar

Location : ชั้น 5 MBK

ครั้งแรก ที่ศิลปินไอดอล จะมาพบกับ Influencer ผู้มีชื่อเสียงจากต่างสาขาวิชา
ครั้งแรก ที่ศิลปินไอดอลจะ อยู่บนเวทีเดียวกับ บุคคลผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศมากมาย
ครั้งแรก ของการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการเต็มรูปแบบ ของ WISHDOM
ขอเชิญร่วมพบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย ที่รอให้ทุกท่านมาเข้าร่วม

และขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมเป็นพยานในการประกาศเมมเบอร์ผู้รับตำแหน่ง “ประธานนักเรียนแห่ง WISHDOM” (กัปตัน) ภายในงาน

รายละเอียดกิจกรรมภายในงาน และ Guest ที่จะมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์วงการไอดอลไทย จะอัพเดทเพิ่มเติมที่แฟนเพจ Wishdom ครับ

#BeWise #BeWishdom #Wishdom #WishdomTheDEBUT #WisherSeminar

December 15 @ 12:00
12:00 — 20:00 (8h)

Bangkok & Region

Wishdom

officialwishdom