J-Street IDOL Fest

ชื่องาน : J-Street IDOL Fest
วันจัดงาน : เสาร์ที่ 24 ต.ค 2020
เวลางาน : 10.30 น. – 21.30 น.
สถานที่ : Major Ratchayothin (เมเจอร์ รัชโยธิน)
รูปแบบงาน : IDOL & Cover Dance Live Event
.
รอบงาน (รอบ Live Show และ Booth จะสลับกัน)
Round 1 : Live Show 11.00 – 16.00 / Booth 16.30 – 21.30
Round 2 : Live Show 16.30 – 21.30 / Booth 11.00 – 16.00
.
ราคาบัตร
– Live Show&Booth : 250 บาท ต่อรอบ (จำนวน 150 ที่/รอบ)
– Booth Only : 150 บาท ต่อรอบ (จำนวน 100 คน/รอบ)
– All Day Live Show&Booth (อยู่งานได้ทั้งวัน ทั้ง 2 รอบ) : 400 บาท
——————————————————-
ส่วน Live Show จะอยู่ในโรงหนังโรงที่ 12 🎬📽🎞
ส่วน Booth จะอยู่ใน M Space ชั้น 3 🎼🎼🎼
——————————————————-
* ช่วง Live Show จะจัดในโรงที่ 12 ใครมาก่อนสามารถเลือกที่นั่งได้ก่อน
** ผังที่นั่งจะมีการเว้นที่ในรูปแบบ Social Distance (ตามผัง Major)
*** สายเชียร์กรุณาเลือกที่นั่งริมทางเดินเพื่อสะดวกแก่การออกมาเชียร์
**** สามารถใช้แท่งไฟและยิงมิกซ์ได้เต็มที่ (แต่ถ้ามีการแจ้งเตือนฝากช่วยปฏิบัติตามด้วย)
***** สามารถถ่ายรูปถ่ายคลิปได้ แต่ต้องไม่เลยหัวคนที่นั่ง เพื่อไม่เป็นการรบกวนท่านอื่นที่มาดู (ขอความกรุณาอย่าถ่ายบรรยากาศในงาน)
——————————————————-
รายชื่อวง IDOL ที่เข้าร่วมเบื้องต้น
** รออัพเดตเพิ่ม **
1.CmCafe 3 Unit
2.Tantei Shojo
3.I-MI
4.Sea Lestrail Trainee
5.Sugar Piu Young IDOL
6.White Out
7.Secret12 Trainee
PS.รายชื่อวงยังไม่ทางการ ยังอาจมีเปลี่ยนแปลงได้อยู่
.
เริ่มเปิดจำหน่ายบัตร Online 30 ก.ย. ทางเพจ JK-Street Cover Party
(จะมีการแจ้งรอบของแต่ละวงแน่นอนแล้วอีกครั้ง)

October 24 @ 10:30
10:30 — 20:00 (9h 30′)

Bangkok & Region

Cm Cafe, I-MI, Secret12 Trainee, Sugar Piu, Tantei Shojo, White Out