CGM48 The Flower Challenge

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายนนี้ เวลา 18:00

ที่ศูนย์การค้า Centralplaza Chiangmai Airport บริเวณ ลานกิจกรรม ชั้น G โซนอควาเรียม

เคียล่า ฟอร์จูน ออม รินะ สิตา มีน

November 3 @ 18:00
18:00 — 21:00 (3h)

Northern

CGM48