BNK48 Digital Live Studio : อำลาพี่รินะ และ พี่ออม


สถานที่ :BNK48 Digital Live Studio @ Emquartier
เวลา : 18:00น.
ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น.
“Special Digital Live Studio: อำลาพี่รินะ และ พี่ออม”

พิเศษ‼️ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมชมทางเพจมีกิจกรรมมาให้เล่นค่ะ โดยในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 
แอดมินจะตั้งโพสสำหรับลงทะเบียน แต่กติกาวันนี้คืออะไรนั้น ไว้เรามาทราบพร้อมกันนะคะ (#ยังไม่ใช่ในโพสนี้นะคะ) และ 100 ท่านแรกที่ลงชื่อทัน ทำถูกกติกา จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าชมในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ค่ะ

❤️วิธีการร่วมสนุก มีดังนี้
1. รอทราบกติกาพร้อมกันในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.
2. 100 คอมเมนท์แรก จะได้รับสิทธิ์การเข้าชมไลฟ์ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 โดยทางเพจจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีใน
วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ที่หน้าเพจ BNK48 Official

❤️วิธีการรับสิทธิ์เข้าชมการจัด Live
1. ผู้โชคดี 100 ท่านต้องนำบัตรประชาชน มาเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อเข้าพื้นที่รับชมการจัด Live เท่านั้น
2. สำหรับรายชื่อจะแบ่งโซน ดังนี้
1. เก้าอี้หน้าตู้ จำนวน 14 ที่นั่ง
2. เก้าอี้ฝั่ง Lady Zone จำนวน 6 ที่นั่ง
3. ผู้ใช้บันได จำนวน 20 ที่ และ
4. ผู้ชมที่มีสิทธิ์เข้าไปในโซนจำนวน 60 คน
3. ลำดับการเข้าดูจะแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งคือ ตรงกลาง และ Lady Zone โดยในรายชื่อจะเรียงลำดับไว้ หมายถึง ฝั่งตรงกลางลำดับที่ 1 – 14 และ Lady Zone ลำดับที่ 1 – 6 จะได้สิทธิ์ในการเข้าไปนั่ง เป็นต้น (ถ้าหากมีการสละสิทธิ์ที่นั่ง สิทธิ์นั้นจะถูกส่งต่อให้คนในลำดับถัดไป ทันที)
4. ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บันได จะต้องแจ้งความจำนงตอนลงทะเบียน กับทีมงาน และถ้าหากมีผู้แจ้งความจำนงครบ ทีมงานจะปิดลงชื่อโซนนั้นทันที และไม่อนุญาตให้คนที่ไม่ได้ลงชื่อเข้า เด็ดขาด
5. ทีมงานจะเปิดให้ลงทะเบียนก่อนเวลาไลฟ์ 2 ชั่วโมง และสามารถเข้าพื้นที่ได้ก่อนตามลำดับในข้อที่ 3 (ซึ่งในกรณีพื้นที่เหลือบุคคลภายนอกสามารถเข้าชมได้ปกติ)
6. กฏ ระเบียบต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงาน

หมายเหตุ: หากผู้ที่ได้สิทธิ์เข้าชมตู้ปลามีประสงค์จะออกจากพื้นที่บริเวณตู้ปลาให้ทำการแจ้งคนรอบข้างตนเองไว้เพื่อเป็นการสงวนสิทธิ์พื้นที่ของตนเองไว้ ในกรณีออกไปห้องน้ำ หรือติดธุระส่วนตัวซึ่งต้องกลับมาก่อนไลฟ์เริ่มเวลา 30 นาที

August 26 @ 18:00
18:00 — 20:00 (2h)

Bangkok & Region

BNK48

FB : BNK48