77ดินแดนแสนวิเศษ ROAD SHOW @Khon Kaen School Tour

77ดินแดนแสนวิเศษ ROAD SHOW @Khon Kaen School Tour

08.00 น. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

12.00 น. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

14.00 น. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

พบกับ ตาหวาน,ปูเป้,เนย,แก้ว,เปี่ยม และ มายยู

 

February 7 @ 08:00 — February 7 @ 14:00
08:00 — 14:00 (6h)

North Eastern

BNK48

FB : BNK48