77ดินแดนแสนวิเศษ ROAD SHOW @ Khon Kaen Hi-Touch Event

Member : ตาหวาน,แก้ว,เนย,ปูเป้,เปี่ยม,มายยู

สถานที่ : ขอนแก่นฮอลล์ชั้น 5 | ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

February 9 @ 13:00 — February 9 @ 17:00
13:00 — 17:00 (4h)

North Eastern

BNK48

FB : BNK48