77ดินแดนแสนวิเศษ ROAD SHOW @ Udon Thani Hi-Touch Event

77ดินแดนแสนวิเศษ ROAD SHOW @ Udon Thani Hi-Touch Event

Member : Faii, Panda, Wee, Stang, Phukkhom, Juné

Location : ลานกิจกรรมชั้น G หน้า Tops market เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

December 15 @ 14:00
14:00 — 18:00 (4h)

North Eastern

BNK48