77ดินแดนแสนวิเศษ ROAD SHOW @ Chon Buri

77ดินแดนแสนวิเศษ ROAD SHOW @ Chon Buri

Member : Nine, Fond, Wee, Kate, Jaa, Satchan

08:00 โรงเรียนกันยานุกูล

11:30 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

14:00 โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา

November 8 @ 08:00
08:00 — 16:00 (8h)

Eastern

BNK48