3K Live Party

สิ้นสุดการรอคอย
“3K Live Party” IDOL Live Concert
Date : 20 Dec 2020
Location : Goose Life Space ติดกับ BTS สนามเป้า

เปิดจองบัตรแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 18 Dec 2020

ราคาจองออนไลน์ล่วงหน้า ใบละ 400.- (บัตรมีจำนวนจำกัด)
ราคาบัตรหน้างาน Walk-in 500.-

สำหรับผู้ที่แจ้งหลักฐานการโอนเงิน จะมี E-mail ตอบกลับยืนยันการชำระ

ช่องทางการจอง
https://forms.gle/cFnJBSLYF6Gs1FKY8

[ตารางเวลากิจกรรมเบื้องต้น]
11.40 Door Open
12.00 Start Live
14.30 Merchandise
(*สำหรับตารางเวลาของแต่ละวงจะประกาศให้ทราบภายหลัง)

December 20 @ 12:00
12:00 — 20:00 (8h)

Bangkok & Region

Cheesy Pie, Cherry Choux, MGS Trainee, Pinku Notori, SUMOMO, The Glass Girls, Yeesakan & Icewa