เทศกาลกีฬาบางกอก ๔๘

ประกาศรายละเอียดการลงทะเบียนเพื่อซื้อบัตรเข้าชม
“เทศกาลกีฬาบางกอก ๔๘” ในวันที่ 7 กันยายน 2562
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

———————————————————————

>> การเปิดลงทะเบียนเพื่อซื้อบัตรเข้าชม <<
“เทศกาลกีฬาบางกอก ๔๘”

ผ่านเว็บไซต์ https://ticket.bnk48.com/

ราคาค่าเข้าชมการแสดง 500 / 800 / 1200 บาท

โดยระบบจะเปิดให้มีการลงทะเบียน โดย ผู้ที่ลงทะเบียน 1 คน สามารถเพิ่มผู้ติดตามได้อีก 1 คน (รวมเป็น 2 ที่นั่ง)ซึ่งระบบจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนจำนวน 4 รอบ ดังนี้

?รอบที่ 1 สำหรับ Founder Member ทุกคน
เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์ เพื่อซื้อบัตรเข้าชม วันที่ 8 สิงหาคม เวลา 10:00 น. – 9 สิงหาคม เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์ซื้อบัตร วันที่ 9 สิงหาคมเวลา 13:00 น. (ชำระเงินภายใน วันที่ 10 สิงหาคม 10:00 น.)

?รอบที่ 2 สำหรับทุกคน
เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์ เพื่อซื้อบัตรเข้าชม วันที่ 10 สิงหาคม เวลา 10:15 น. – 14 สิงหาคม เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์ซื้อบัตร วันที่ 15 สิงหาคม เวลา 13:00 น. (ชำระเงินภายใน วันที่ 19 สิงหาคม 10:00 น.)

?รอบที่ 3 สำหรับทุกคน
เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์ เพื่อซื้อบัตรเข้าชม วันที่ 19 สิงหาคม เวลา 10:15 น. – 22 สิงหาคม เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์ซื้อบัตร วันที่ 23 สิงหาคม เวลา 13:00 น. (ชำระเงินภายใน วันที่ 25 สิงหาคม 12:00 น.)

?รอบที่ 4 สำหรับทุกคน
เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์ เพื่อซื้อบัตรเข้าชม วันที่ 25 สิงหาคม เวลา 12:15 น. – 27 สิงหาคม เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์ซื้อบัตร วันที่ 27 สิงหาคม เวลา 13:00 น. (ชำระเงินภายใน วันที่ 29 สิงหาคม 12:00 น.)

เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์จองเข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์จอง และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายในวันเวลาตามรอบที่กำหนดข้างต้น ไม่เช่นนั้น สิทธิ์จองที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที

***หมายเหตุ: ระบบจะทำการ Random ที่นั่งพร้อมกันทั้งหมด หลังจากที่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทุกคนทำการปิดชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น***

———————————————————————

>>การรับบัตรเข้าชมงาน “เทศกาลกีฬาบางกอก ๔๘” <<

ผู้ที่ได้สิทธิ์เข้าชมงาน “เทศกาลกีฬาบางกอก ๔๘” ทีมงานเปิดให้รับบัตรเข้าชมงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 7 กันยายน 2562 โดยแบ่งเป็น 2 สถานที่ดังนี้

1. วันที่ 2 – 5 กันยายน 2562 จะเปิดให้รับบัตรเข้าชมงาน“เทศกาลกีฬาบางกอก ๔๘” ข้างหน้าบริเวณ BNK48 The Campus ที่ The Mall บางกะปิ ตั้งแต่เวลา 11:00 – 17:00
2. วันที่ 6 – 7 กันยายน 2562 จะเปิดให้รับบัตรได้ที่งาน “เทศกาลกีฬาบางกอก ๔๘” บริเวณด้านหน้า อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก �
?โดยวันที่ 6 กันยายน 2562 จะเปิดให้รับบัตร 10:00 – 18:00 �
? และวันที่ 7 กันยายน 2562 จะเปิดให้รับบัตร 09:00 – 12:00 เท่านั้น

September 7 @ 10:00
10:00 — 20:00 (10h)

Bangkok & Region

BNK48

FB: BNK48