นิทรรศการภาพถ่าย Girls, not Objects

IKIGAI X Murasaki Studio X Joyman Gallery present
” GIRLS, NOT OBJECTS ” Exhibition Art & Idol Photo Set

งานนิทรรศการศิลปะที่นำเอาวัฒนธรรมการถ่ายภาพ Photo Set ของวง Idol มาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และสะท้อนมุมมองปัญหา Objectification หรือการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ด้วยการปฏิบัติต่อกันเสมือนเป็นวัตถุ ซึ่งเป็นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับบรรดาศิลปินในวงการไอดอลและวงการบันเทิงเนื่องด้วยปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการถูกคุกคามจากสื่อสังคมออนไลน์ ค่านิยมของคนในสังคมที่มีต่อบุคคลสาธารนะ รวมถึงผลกระทบจากกลไกทางการตลาดในวงการบันเทิง

ภาพทุกใบถูกถ่ายทอดและตีความจากบทสัมภาษณ์เรื่องราวและความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Objectification ของตัวแทนศิลปินทั้ง 23 ชีวิต กลั่นกรองและนำเสนอผ่านผลงานศิลปะทั้ง 18 ชิ้น

รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะถูกส่งมอบให้กับองค์กร THE UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN (“ UN Women Asia and the Pacific ”) เพื่อนำไปใช้ในกิจการที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกกระทำในสังคม

นิทรรศการจัดขึ้นวันที่ 16 – 17 November 2019
และรอบสื่อมวลชนในวันที่ 15 November 2019
ที่ Joyman gallery 357 359 ถนน มหาไชย แขวง สาราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการโดยการเข้าร่วม Closed group : GIRLS, NOT OBJECTS
( จำกัด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ )

ทีมงานขอสงวนสิทธิในการอนุมัติเข้ากลุ่ม GIRLS, NOT OBJECTS
เฉพาะผู้ที่ตอบคำถามการเข้ากลุ่มครบถ้วน
#GirlsNotObjects #lKIGAI #Murasakistudio #UNWOMAN #GenerationEquality #Joymangallery #IdolMaster #Naburastudio
___________________________________

IKIGAI X Murasaki Studio X Joyman gallery present
” GIRLS, NOT OBJECTS ” Exhibition Art & Idol Photo Set

Is a photo-based art exhibition which brings the culture of ‘photo set selling’ that occurs among idol groups and their fans as a tool to communicate and recreate art pieces under the concept ‘Girls, not Objects’. This exhibition reflects the issue of Objectification that often happens to teenage idols and entertainment business in various ways, whether it be from social medias, the culture of idols or the effects of the Idols’ market mechanism itself.

A portion of the revenue from this exhibition will be delivered to THE UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN (UN Women Asia and the Pacific)
to helps improve the quality of life of the female survivors in society

The exhibition will be held during the 16 – 17 November, 2019. premiere press conference will be held on 15 November, 2019 at Joyman Gallery
357 359 Mahachai Road, Sararaj Subdistrict, Phra Nakhon District, Bangkok.

Registered as part of the exhibition participants by joining
“ Closed group : GIRLS, NOT OBJECTS ” (1 ticket per account )

November 17 @ 12:00
12:00 — 17:00 (5h)

Bangkok & Region

AKIRA-KURØ, Amuse, Black Dolls, Black Fores†, Blissful, Daifuku, Daisy Daisy, FMA Parfait, HAPPYTAIL, Honey Toast, Lemonade, Music MorMiiiw, Siamesekittenz, Taste of Love, Violet Wink, White Out

IKIGAI.ME.SE