งานเปิดตัวห้างสามย่านมิตรทาวน์

Date&Time : 20 September

Place : ห้างสามย่านมิตรทาวน์

Member : (6)

  1. Kaimook
  2. Mewnich
  3. Mobile
  4. Music
  5. Namneung
  6. Pupe

September 20 @ 12:00
12:00 — 13:00 (1h)

Bangkok & Region

BNK48