งานสัมผัสไอหนาว หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”

@ งานสัมผัสไอหนาว หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”
วัน: อาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2563
สถานที่: ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ลานน้ำพุ ชั้น 1

November 21 @ 12:00
12:00 — 21:00 (9h)

Bangkok & Region

Daisy Daisy