กิจกรรมเที่ยวชมหมู่บ้านผ้าไหมไทย

สถานที่ : จังหวัดบุรีรัมย์

BNK48

สมาชิกที่เข้าร่วม : น้ำหนึ่ง

August 14 @ 10:00
10:00 — 20:00 (10h)

Eastern

BNK48