งานสัมผัสไอหนาว หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”

@ งานสัมผัสไอหนาว หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”
วัน: อาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2563
สถานที่: ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ลานน้ำพุ ชั้น 1

November 20 @ 18:00
18:00 — 19:50 (1h 50′)

Bangkok & Region

I-MI