งานกีฬาสีอนุบาลหนูน้อย 48

“งานกีฬาสีอนุบาลหนูน้อย 48”
งานกีฬาสีประจำปี 2563 ของวง 48 ในประเทศไทย โดยในครั้งนี้จะมี BNK48 ทั้ง 3 รุ่น และ CGM48 รวมทั้งหมด กว่า 85 สมาชิกที่เข้าร่วม พร้อมบูธกิจกรรมเล่นเกมชิงของรางวัลสุดพิเศษที่ไม่มีจำหน่ายที่ไหน และบูธขายสินค้า Official ด้วยเช่นกัน
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ BITEC Bangna Hall 98-99
งานกีฬาสี Hall 98 ประตูเปิด 12:00 น. เริ่มงาน 14:00 น. / งานกิจกรรมเล่นเกมชิงรางวัลและบูธ Merchandise Hall 99 ประตูเปิด 8:00 น.
เปิดขายบัตร วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 20:00 น. เป็นต้นไปทาง Eventpop
บัตรราคา 1,800 บาท / 2,400 บาท / 3,000 บาท / 3,800 บาท (มีการแยกที่นั่งตามสี สามารถตรวจสอบได้จากผังงาน) โดย 1 ออเดอร์ สามารถซื้อบัตรได้สูงสุด 10 ใบ แต่ต้องอยู่ในโซนเดียวกันเท่านั้น
พิเศษ! ทุกที่นั่ง จะได้รับบัตรแข็ง และรูป Exclusive 1 ใบ โดยคละสมาชิกจากสีที่ท่านซื้อบัตร โดยสามารถรับของแถมพิเศษได้ในวันงานบริเวณทางเข้าฮอลล์
*หมายเหตุ ราคาบัตรรวมภาษีแล้ว แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมชำระเงินของ Eventpop
:::::::::::::::::::::::
กฎระเบียบการเข้างาน
1. บัตรเข้างานจะเป็นรูปแบบ QR CODE และจะมีการตรวจสอบชื่อผู้เข้าชม โดยให้นำบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปในการยืนยัน
2. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าชม หรือโอนสิทธิ์เป็นผู้อื่นได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
3. ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ วีดีโอ หรือบันทึกเสียงภายในฮอลล์
4. ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ เครื่องบันทึกเสียง ไม่ว่าประเภทใด ๆ เข้าภายในงาน
5. อนุญาตให้นำสัมภาระเข้างานเพียงท่านละ 1 ชิ้น โดยต้องมีขนาด กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 90 ซม. และในงาน ไม่มีจุดรับฝากสัมภาระ
6. ห้ามนำของมีคม ไฟแช็ค มีดพับ ใบมีดต่าง ๆ หรือวัตถุอันตรายทุกชนิดเข้าภายในงาน
7. อนุญาตให้นำเครื่องดื่ม ที่เป็นขวดพลาสติกและมีฝาปิดเข้างานได้เท่านั้น ไม่สามารถนำที่เป็นกล่อง ขวดแก้ว หรือกระป๋องเข้างานได้
8. ห้ามนำป้ายไฟ หรือป้ายต่าง ๆ ที่มีขนาดเกิน A4 เข้าภายในงาน เนื่องจากจะเป็นการบดบัง ทัศนวิสัยของคนรอบข้าง
9. ห้ามนำแท่งไฟที่มีขนาดความยาวด้ามถึงปลายเกิน 30 ซม. เข้าภายในงาน
10. สำหรับท่านที่นั่งรถเข็น สามารถซื้อบัตรโซนใดก็ได้ และจะมีการเตรียมพื้นที่สำหรับรถเข็นไว้ให้
11. จะมีการวัดไข้ที่หน้าทางเข้างาน หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าสู่ภายใน
12. ขณะอยู่ภายในงาน ขอความกรุณาใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
13. หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ เจ้าหน้าที่อาจเชิญท่านออกจากงานอีเวนต์ โดยจะไม่มีการชดเชยคืนค่าบัตรให้
14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

December 26 @ 14:00
14:00 — 21:00 (7h)

Bangkok & Region

BNK48, CGM48